فرست ادز، آژانس تبلیغات در گوگل
با رویکرد نتیجه‌محــــور

اجرای انواع کمپین‌های گوگل ادز
با تمرکز بر افزایش نرخ بازگشت سرمایه (ROI)

مرحله 1 از 4

25%

چرا فرست ادز؟

ads

مشتریان همان‌ لحظه به شما نیاز دارند

معمـولا زمانــی که افـراد محصــولات مـورد نیــاز خـود را در گوگـل جستجو می‌کنند، بهتریـن زمــان بــرای فـروش است. گوگـل ادز تبلیغـات شمـا را بـه این افراد نمایش می‌دهد.

گوگل ادز نتیجه محور است

با بهینه‌سازی کمپین‌های گوگل ادز بر اساس نتیجه می‌توانید بیشتریـن بازگشت سرمـایه را از بودجه تبلیغاتـی خـود داشته باشید..

گوگل ادز هدفمند است

تبلیغات شما تنها به کسانی نمایش داده می‌شود که در مـورد محصـولات یا خدمات شما در گوگل جستجو کرده‌اند.

پکیج های شارژ اکانت

در صورتی که تجربه قبلی در اجرا و مدیریت تبلیغات گوگل ندارید، پیشنهاد می‌کنیم با اطمینان خاطر، اکانت مدیریت شده را انتخاب نمایید. ما ضمانت می‌کنیم که تبلیغ شما به‌طور حرفه‌ای اجرا شود و هزینه تبلیغ، کمتر از رقبایتان باشد.

۲۰ میلیون تومان

کارمزد (مدیریت+شارژ)
۸٪+۱۲٪

تماس بگیرید

۱۵ میلیون تومان

کارمزد (مدیریت+شارژ)
۸٪+۱۲٪

تماس بگیرید

۹ میلیون تومان

کارمزد (مدیریت+شارژ)
۸٪+۱۲٪

تماس بگیرید

۵ میلیون تومان

کارمزد (مدیریت+شارژ)
۸٪+۱۲٪

تماس بگیرید

۹ میلیون تومان

کارمزد (مدیریت+شارژ)
۸٪+۱۲٪

تماس بگیرید

۲۰ میلیون تومان

کارمزد (مدیریت+شارژ)
۸٪+۱۲٪

تماس بگیرید

۵ میلیون تومان

کارمزد (مدیریت+شارژ)
۸٪+۱۲٪

تماس بگیرید

۱۵ میلیون تومان

کارمزد (مدیریت+شارژ)
۸٪+۱۲٪

تماس بگیرید

۲۰ میلیون تومان

کارمزد (مدیریت+شارژ)
۸٪+۱۲٪

تماس بگیرید

۱۵ میلیون تومان

کارمزد (مدیریت+شارژ)
۸٪+۱۲٪

تماس بگیرید

۹ میلیون تومان

کارمزد (مدیریت+شارژ)
۸٪+۱۲٪

تماس بگیرید

۵ میلیون تومان

کارمزد (مدیریت+شارژ)
۸٪+۱۲٪

تماس بگیرید

۹ میلیون تومان

کارمزد (مدیریت+شارژ)
۸٪+۱۲٪

تماس بگیرید

۲۰ میلیون تومان

کارمزد (مدیریت+شارژ)
۸٪+۱۲٪

تماس بگیرید

۵ میلیون تومان

کارمزد (مدیریت+شارژ)
۸٪+۱۲٪

تماس بگیرید

۱۵ میلیون تومان

کارمزد (مدیریت+شارژ)
۸٪+۱۲٪

تماس بگیرید

۲۰ میلیون تومان

کارمزد (مدیریت+شارژ)
۸٪+۱۲٪

تماس بگیرید

۱۵ میلیون تومان

کارمزد (مدیریت+شارژ)
۸٪+۱۲٪

تماس بگیرید

۹ میلیون تومان

کارمزد (مدیریت+شارژ)
۸٪+۱۲٪

تماس بگیرید

۵ میلیون تومان

کارمزد (مدیریت+شارژ)
۸٪+۱۲٪

تماس بگیرید

۹ میلیون تومان

کارمزد (مدیریت+شارژ)
۸٪+۱۲٪

تماس بگیرید

۲۰ میلیون تومان

کارمزد (مدیریت+شارژ)
۸٪+۱۲٪

تماس بگیرید

۵ میلیون تومان

کارمزد (مدیریت+شارژ)
۸٪+۱۲٪

تماس بگیرید

۱۵ میلیون تومان

کارمزد (مدیریت+شارژ)
۸٪+۱۲٪

تماس بگیرید

انواع تبلیغات در گوگل

google-gmail-svg

جیمیل ادز

بــا انتخــاب تبلیغــات پروموشــن ( (promotions در جیمیــل می توانیــد آگهــی سـایت خـود را بـه شـکلی کامـلا هدفمنـد در پنـل پسـت الکترونیکـی کاربـران نمایــش دهیــد.

google-youtube-svg

یوتیوب ادز

در جایــی کــه همــه آن را تماشــا می کننــد، کســب وکار خــود را بــه نمایــش بگذاریــد. ســرویس یوتیــوب بزرگتریــن ســرویس اشــتراک گذاری ویدئــو در جهـان اسـت.

google-adwords-svg

گوگل ادوردز

کاربرانــی کــه در گــوگل جســتجو می کننــد، هدفمندتریــن کاربــران ممکــن هسـتند. آن هـا بنابـر نیـاز مشـخصی، جسـتجویی انجـام داده انـد و روی نزدیـک تریـن نتیجـه بـه هـدف خـود کلیـک می کننـد.

google-discover-svg

دیسکاور ادز

دیسکاوری گوگل ادز یک راه آسان برای معرفی محصولات به مشتریان است.

google-play-svg

نصب اپلیکیشن

افزایش تعداد نصب اپلیکیشن یکی از چالش‌های استارت آپ‌ها و کسب و کارهای مبتنی بر اپلیکیشن‌های موبایلی است.

google-display-svg

گوگل دیسپلی ادز

همان طـور کـه گفتیـم تبلیغـات در گـوگل تنهـا منحصـر بـه صفحـه جسـتجو و محصـولات گـوگل نیسـت؛

چرا باید تبلیغات در گوگل را به فرست‌ادز بسپارید؟

بهینه‌سازی حرفه‌ای کمپین‌ها 

تمرکز روی افزایش نرخ بازگشت سرمایه شما

ارائه اکانت اختصاصی

پکیج‌های متنوع

ارائه انواع تبلیغات اینترنتی به صورت هدیه

پشتیبانی فوق‌العاده

گواهی‌نامه رسمی پارتنری گوگل

مراحل انجام تبلیغات در گوگل

۱

مشاوره و بررسی وضعیت سایت

متخصصان فرست ادز با شما تماس می‌گیرند و شرایط سایت (یا اپلیکیشن) شما را برای شروع تبلیغات بررسی می‌کنند.

۲

بررسی کلمات کلیدی

لیست کلمات کلیدی مناسب برای شروع تبلیغات توسط کارشناسان فرست ادز استخراج می‌شود.

۳

انتخاب پکیج

پکیج متناسب با شرایط شما، با توجه به قیمت هر کلیک و تعداد سرچ ماهانه کلمات کلیدی پیشنهاد می‌شود.

۴

ساخت کمپین

کمپین منیجر شما با توجه به همه موارد مطرح شده کمپین را ساخته و آن را اجرا می‌کند.

۵

ساخت و شارژ اکانت

اکانت گوگل ادز شما توسط کمپین منیجرهای فرست ادز ساخته شده و شارژ می‌شود.

۶

زمان بندی و بودجه بندی

طرح کلی کمپین شما از نظر زمان بندی و بودجه بندی با مشورت اعضای تیم فرست ادز نهایی می‌شود.

یکتانت، پارتنر رسمی گوگل

یکتانت با نشان دادن مهارت و تخصص خود در زمینهٔ اجرای کمپین‌های تبلیغاتی گوگل ادز، گواهینامهٔ رسمی گوگل را دریافت کرده است. داشتن این گواهینامه به معنای توانایی مدیریت تبلیغات گوگل ادز زیر نظر گوگل و در بالاترین سطح است. خوشحالیم که تا امروز از نگاه گوگل عملکرد قابل قبولی داشته‌ایم و کمپین‌های مختلفی را باموفقیت به سرانجام رسانده‌ایم.

نصب اپلیکیشن

۶۴۶,۵۴۶

نمایش تبلیغات

۶۴۶,۵۴۶

ads

کلیک

۶۴۶,۵۴۶

فرست ادز از نگاه مشتریان

سوالات متداول

با ۳ میلیون تومان چه مدت تبلیغات من نمایش داده می‌شود؟

برای پاسخ دادن به این سؤال باید کمی در مورد روش کار گوگل ادز توضیح دهیم. تبلیغ در گوگل مانند اجاره کردن یک بنر ثابت برای مدت زمان معلوم (مثلا یک هفته، یک ماه یا غیره) نیست. یعنی اینطور نیست که شما با پرداخت یک هزینه مشخص، رتبه ۱ صفحه اول گوگل را در چند کلمه کلیدی برای سایت خود رزرو کنید. نمایش تبلیغات در گوگل ادز رایگان است و شما فقط به ازای تعداد کلیک‌هایی که دریافت می‌کنید به گوگل هزینه پرداخت می‌کنید. پس تا زمانی که اکانت گوگل ادز شما شارژ داشته باشد، تبلیغات‌تان نمایش داده می‌شود.

با ۳ میلیون تومان چند کلیک می‌گیرم؟ هزینه هر کلیک در تبلیغات گوگل ادز چقدر است؟

با توجه به اینکه قیمت هر کلیک در تبلیغات گوگل متفاوت است، نمی‌توان پاسخ دقیقی به این سؤال داد. گوگل از یک سیستم مزایده‌ای برای تعیین قیمت هر کلیک استفاده می‌کند. یعنی برای هر کلمه کلیدی با توجه به ماهیت آن کسب‌وکار یک حداقل قیمت تعیین می‌کند و سپس به رقبای مختلف اجازه می‌دهد که برای آن کلمه کلیدی قیمت بالاتری پیشنهاد دهند. برای مثال کلمه کلیدی “بلیط هواپیما” را در نظر بگیرید. فرض کنید گوگل حداقل قیمت هر کلیک روی تبلیغات شما برای این کلمه کلیدی را ۶۰۰ تومان در نظر می‌گیرد. اگر در یک بازه زمانی به خصوص درخواست برای خرید بلیط هواپیما بیشتر شود، سایت‌های مختلف پیشنهادهای بالاتری برای هر کلیک به گوگل ارائه می‌دهند و ممکن قیمت هر کلیک این کلمه کلیدی بیش از ۳ برابر این مقدار شده و تا ۲۰۰۰ هزار تومان بالا برود. بنابراین اگر شما تا قبل از این با ۳ میلیون تومان می‌توانستید ۵۰۰۰ کلیک بگیرید، الان با همان مبلغ ۱۵۰۰ کلیک دریافت می‌کنید. شما می‌توانید برای مشاوره رایگان در مورد تعداد و هزینه کلیک های خود با ما تماس بگیرید.

مراحل ثبت سفارش و تعریف کمپین تبلیغ در گوگل چگونه است؟

پس از مشاوره رایگان با کارشناسان گوگل ادز یکتانت و نتیجه‌گیری در مورد کلمات کلیدی و میزان بودجه، این مراحل طی می‌شود:
پرداخت هزینه پکیج انتخابی
تکمیل فرم اطلاعات مورد نیاز کمپین توسط شما
ساخت اکانت، شارژ حساب و ساخت کمپین توسط کمپین منیجر شما در یکتانت
در تمامی مراحل ما در کنار شما هستیم و به سرعت به تمام سؤالات شما جواب خواهیم داد.

چقدر زمان می‌برد تا تبلیغات من در گوگل فعال شود؟

زمانی که شما پکیج مورد نظر خود را خریداری می‌کنید ما بلافاصله یک اکانت گوگل ادز به شما اختصاص می‌دهیم و کار انتقال وجه به آن و ساخت کمپین را شروع می‌کنیم. پس از دریافت اطلاعات تکمیلی، تبلیغات شما نهایتا ظرف ۴۸ ساعت فعال خواهد شد.

آیا گوگل ادز روی سئو تأثیر می گذارد؟

به صورت کلی سیستم گوگل ادز به صورت مجزا از سیستم سرچ گوگل میباشد و تاثیر گوگل ادز بر سرعت تغییر رتبه شما می باشد. فرض کنید شما یک سایت تازه تاسیس هستید با گوگل ادز میتوانید سرعت ایندکس صفحات را بالا ببرید.

آیا گوگل ادز در بهبود رتبه الکسا مؤثر است؟

بله شما میتوانید با استفاده از گوگل ادز رتبه الکسای خود را بهبود بدید چراکه یکی از پارامترهای الکسا میزان ترافیک ورودی سایت شماست.